Reklamácia & výmena

 

Vo Fashionlook sa snažíme stále poskytovať čo najlepšie služby a vyhovieť všetkým Vašim požiadavkám. V prípade nespokojnosti s objednaným tovarom sme otvorení komunikácii a budeme sa snažiť problém v čo najrýchlejšom čase vyriešiť. 

 

 Záručná doba a reklamácia

- Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode fashionlook.sk je štandardne a podľa zákona 24 mesiacov.

- Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

- Nekompletnosť alebo poškodenie zásielky treba nahlásiť  v čo najkratšom čase a to do 48 hodín od prevzatia zásielky na emailovú adresu info@fashionlook.sk, prípadne telefonicky na  t. č. +421 940 640 540.

- Od reklamovaného tovaru je potrebné mať potvrdenie o nákupe (faktúru), ktoré sme Vám poslali spolu s tovarom. 

 

Reklamácie sa snažíme vybavovať v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie Vás  informujeme bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky. V prípade uznania reklamácie Vám podľa Vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme, prípadne si môžete vybrať iný do hodnoty reklamovaného tovaru, pričom znášame náklady na jeho doručenie. Ďalšou možnosťou je vrátenie peňazí.

 

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak zákazník odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj vo vzťahu k časti predmetu zmluvy  a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti. Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Fashionlook s.r.o., Jozefská 1, Bratislava 81106.

- Do balíka prosím priložte kópiu faktúry, ktorú sme Vám poslali s tovarom.

- Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

- Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

Prosím majte na pamäti, že tovar, ktorý chcete vrátiť (alebo vymeniť) nemôže byť na dobierku a musí byť kompletný, vrátane originálnych visačiek a etikiet, bez známok použitia a poškodenia, podľa možnosti v originálnom obale. Vrátenie tovaru, z ktorého boli odstránené visačky, etikety, alebo vykazuje známky poškodenia či opotrebenia, nebudeme akceptovať.

 

Váš tím Fashionlook